مجوز 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

مجوز-62-نشریه-و-پایگاه-اطلاع-رسانی-صادر-شد

شفقنا رسانه- 62 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی مجوز گرفتند.

به گزارش شفقنا رسانه در جلسه ی دوشنبه 9 تیرماه هیات نظارت بر مطبوعات درخواست مجوز تعدادی از نشریات بررسی شد و 46نشریه و 16 پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار گرفتند.

هم چنین در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی 32 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

انتهای پیام

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی Iran Front Page

عسگریه – محمود

عسگریه – محمود

_______

_______

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کاشان

غلامیان – سعید

غلامیان – سعید

_______

_______

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی امید خبر

صفائی میانجی – محمد

صفائی میانجی – محمد

_______

_______

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بازارهای مالی

خاکدامن – حورا

خاکدامن – حورا

_______

_______

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

بی باک

موسوی – سیده سعیده

موسوی – سیده سعیده

_______

_______

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تیک

دستوری کاخکی – محسن

دستوری کاخکی – محسن

_______

_______

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی روزگار نو

صالحی – اسکندر

صالحی – اسکندر

_______

_______

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سازه

کیوانی – سعید

کیوانی – سعید

_______

_______

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شاهراه آثار فرهنگی و یادمان های نمایشی و ادبی

مفتخری مظاهری – علیرضا

مفتخری مظاهری – علیرضا

_______

_______

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی طبس

نجفی – ساره

نجفی – ساره

_______

_______

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرارو

خوشوقت – محمدحسین

خوشوقت – محمدحسین

_______

_______

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فوتبال پارسی

فرجی – سمیرا

فرجی – سمیرا

_______

_______

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نما

رخ فرد – محمدصادق

رخ فرد – محمدصادق

_______

_______

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نوآوری و توسعه

رجائی پور – نوید

رجائی پور – نوید

_______

_______

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همراز

صالحی پزوه – رضا

صالحی پزوه – رضا

_______

_______

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وقت

قاسمی – نوروز

قاسمی – نوروز

_______

_______

17

بامداد جنوب

حسینی – سیدمالک

حسینی – سیدمالک

بوشهر

روزنامه

18

افلاکستان

مرادی – حسن

مرادی – حسن

خرم آباد

(محلی استان  لرستان)

دوهفته نامه

19

سرزمین ایران

منصوری بیدکانی – مجید

منصوری بیدکانی – مجید

سراسری

دوهفته نامه

20

کیمیای شرق

میراولیایی – عظیم

میراولیایی – عظیم

فهرج

(محلی استان کرمان)

دوهفته نامه

21

امید ورزشی

نوحی – محمد

نوحی – محمد

سراسری

ماهنامه

22

باران امید

بیات – رسول

بیات – رسول

زنجان

ماهنامه

23

پوشان

نورشمسی – حمید

نورشمسی – حمید

سراسری

ماهنامه

24

سیاحت غرب

 

 

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

خبازی – مجید

سراسری

ماهنامه

25

غذا . صنعت . کشاورزی

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان صنایع غذایی ایران

خلیلی – ابوالحسن

سراسری

ماهنامه

26

ورزش و اندیشه

باقرزاده – فضل اله

باقرزاده – فضل اله

سراسری

ماهنامه

27

دیار آشنا

جلالی – جواد

جلالی – جواد

سراسری

دوماهنامه

28

سرخط

کیوان فرد – علیرضا

کیوان فرد – علیرضا

سراسری

دوماهنامه

29

Annals Of Colorectal Research

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایمانیه – محمدهادی

سراسری

فصلنامه

30

Journal Of Nosocomical Infection

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اکیا – علی شا

سراسری

فصلنامه

31

Jundishapur Journal Of Clinical Rehabilitation

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صالحی – رضا

سراسری

فصلنامه

32

آریا رشد

لطفی – مصطفی

لطفی – مصطفی

قم

فصلنامه

33

آیین پژوهش

مسلمان یزدی – حسنعلی

مسلمان یزدی – حسنعلی

سراسری

فصلنامه

34

اشارات ایام

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

رنجبر – علیرضا

سراسری

فصلنامه

35

ایمنی صنعتی

انجمن علوم ایمنی ایران

الهی – ناصر

سراسری

فصلنامه

36

بینه

توکلی زاده – علی

توکلی زاده – علی

سراسری

فصلنامه

37

پژوهشنامه حماسی

دانشگاه پیام نور

ذبیح نیا عمران – آسیه

سراسری

فصلنامه

38

پژوهشهای جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

دانشگاه مازندران

علیقلی زاده فیروزجایی – ناصر

سراسری

فصلنامه

39

پژوهشهای یادگیری و آموزش الکترونیکی

دانشگاه پیام نور

زارع – حسین

سراسری

فصلنامه

40

پیام مهندسی نوین

آقاجانی جمایران – بهمن

آفتابی آذر – شهرام

سراسری

فصلنامه

41

خبر دارو

اتحادیه واردکنندگان دارو

ریاحی – ناصر

سراسری

فصلنامه

42

رسانه و خانواده

مرکز پژوهشهای صدا و سیما

گودرزی – حسین

سراسری

فصلنامه

43

فرهنگ شورا

نصرآزادانی – عباس

نصرآزادانی – عباس

سراسری

فصلنامه

44

فناوری پویش الکترونیک قدرت

موسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی پویش قم

شکری کجوری – شکراله

سراسری

فصلنامه

45

گنجینه دوخت برتر

امان زاده رشیدی – احمد

تشکری – اکرم

(منطقه ای)

استانهای گلستان و مازندران

فصلنامه

46

مدیریت دارایی و تامین مالی

دانشگاه اصفهان

رضایی دولت آبادی – حسین

سراسری

فصلنامه

47

مدیریت نوین

کیانی – عبالرزاق

کیانی – عبدالرزاق

تهران

فصلنامه

48

مراقبتهای بالینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جلالی – امیر

سراسری

فصلنامه

49

مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی

موسسه آموزش عالی سبز

بهار – مهری

سراسری

فصلنامه

50

مطالعات جوان و رسانه

مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

رضایی لرستان – مریم

سراسری

فصلنامه

51

مطالعات کودک ،نوجوان و رسانه

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

آل صاحب فصول – سیدمرتضی

سراسری

فصلنامه

52

پرتو وحی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی – سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

53

تولید گیاهان روغنی

دانشگاه یاسوج

موحدی دهنوی – محسن

سراسری

دوفصلنامه

54

حقوق تطبیقی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی – سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

55

رویکرد

دانشگاه مفید

موسوی کریمی – سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

56

کارآفرینی و اشتغال مولد

دانشگاه پیام نور

فکری – رکسانا

سراسری

دوفصلنامه

57

مطالعات و سیاستهای اقتصادی

دانشگاه مفید

موسوی کریمی – سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

58

مهندسی متالورژی و مواد

دانشگاه فردوسی مشهد

حائریان اردکانی – علی

سراسری

دوفصلنامه

59

هستی و شناخت

دانشگاه مفید

موسوی کریمی – سیدمسعود

سراسری

دوفصلنامه

60

International Economic Studies

دانشگاه اصفهان

نصراللهی – خدیجه

سراسری

دوفصلنامه

61

Iranian JOurnal Of Cognition And Education

دانشگاه سمنان

رحیمیان بوگر – اسحق

سراسری

دوفصلنامه

62

اشارات فلسفی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

زاهدی – محمدصادق

سراسری

دوفصلنامه

حقیقی دوستت داریم

حقیقی-دوستت-داریم

شفقنا رسانه- به گزارش ایسنا، این عکس را پارسینه منتشر کرده است:

داعش چگونه روزنامه نگاران جهان را بازی می دهد؟

داعش-چگونه-روزنامه-نگاران-جهان-را-بازی-می-دهد؟

شفقنا رسانه- وبسایت خبری گلوبال پست در گزارشی به قلم “مایا گبیلی” به رویکرد گروهک تروریستی داعش نسبت به رسانه های جهان و شیوه های تعامل با آنها برای بهبود چهره خود پرداخته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا در این گزارش آمده است:
“ما را جوری نشان ندهید که انگار ما هیولا و تروریست هستیم، می فهمی؟ ما هم مثل خانواده هایی مثل شما داریم، خواهرانی مثل شما داریم، و شما هم حتما برادرانی مثل من دارید.”
علیرغم لحن جدی اش، افراد زیادی پیدا نمی شوند که برادرانی همچون “ابو سمیه” داشته باشند.
[ابو] سمیه که یک کشمیری بزرگ شده در انگلستان است، حدود یک سال است که در سوریه زندگی کرده است و اخیرا با “دولت اسلامی عراق و شام (داعش)” بیعت کرده است، گروه الهام گرفته از القاعده که در حال کسب فتوحات در سوریه و عراق است.
ابو سمیه پس از تشریح دلایلش برای اعلام جهاد در سوریه، اصرار دارد که مطمئن شود من در این مصاحبه تصویری مثبت از داعش به جای می گذارم. او می گوید: “روزنامه نگار خوبی باش و حقیقت را نشان بده، نه آنچه که [دیگران] می خواهند نشان بدهی.”
اعضای داعش مانند [ابو] سمیه، از رهبران آن گرفته تا هوادارانش خارج از مرزها، برای تبلیغ یک روایت کاملا حساب شده درباره داعش از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. در این حین، آنها خودشان را با توییت کردن، دنبال کردن، و ارسال پیام های مستقیم‌ به روزنامه نگاران خارجی، به طور فزاینده ای دسترس پذیر کرده اند و حتی در بعضی موارد به شکل موفقیت آمیزی آنها را به بازی می گیرند.

داعش در اینترنت
استراتژی داعش در رسانه های اجتماعی، تعجب زیادی برانگیخته است. دیگر گروه های جهادگرا تاکنون از محیط های آنلاین، از جمله فیس بوک، اتاق های گفتگوی مستقل و توییتر بهره گرفته اند، اما شهرت داعش به خاطر کسب بیشترین موفقیت اینترنتی تا این لحظه است. سوای خط تولید محصولات تجاری اختصاصی شان، این گروه اپلیکیشن های اندروید، ویدئوهایی با تصویربرداری و ویرایش حرفه ای، و خروجی های رسانه ای چندزبانه را به زرادخانه رسانه ای خود افزوده است.
“ابوبکر الجنابی” یکی از هواداران جانسپار داعش که در اتحادیه اروپا زندگی می کند و معمولا بیانیه های این گروه را ترجمه و بازنشر می کند، می گوید: “ما اینجاییم که به مسلمانان نشان دهیم که ما برای خلافت می جنگیم… اعاده ی شکوه، فخر، عزت، و برابری به امت اسلامی. [داعش] به نیابت از ملل مسلمان می جنگد، بنابراین به رسانه های بسیار قوی نیازمند است.”
یکی از تحلیلگران “موسسه واشنگتن برای سیاستگذاری خاور نزدیک” به نام “آرون زلین” می گوید که “الجنابی” و دیگرانی که شبیه او هستند، بخشی از یک شبکه گسترده و در عین حال نسبتا متمرکز از بلندگوهای آنلاین داعش هستند. این شبکه بر سه خروجی رسانه ای رسمی متمرکز است: الاعتصام، النجد و الحیات برای بروزرسانی های چندزبانه. 
زلین می گوید: “ذیل آن شبکه، چهره های تاثیرگذار عمده ای هستند که اعضای این سازمان در عراق یا سوریه هستند، و محتوای مشخصی را به فعالان خودجوش می خورانند.”
پس از آن نوبت به “سربازان پیاده نظام در صحنه” می رسد: رزمندگان داعش در عراق و سوریه که به طور منظم درباره تجاربشان توییت می کنند و با دیگر رزمندگان به طور آنلاین گفتگو می کنند. زلین افزود: “از آن نقطه، شما هوادارنشان را در کشورهای غربی مشاهده می کنید که هوراکشان آنلاین هستند.”

محبوب و منفور
فارغ از پیام رسانی متمرکز، سخنگویان متعدد داعش غالبا محتوای بسیار متفاوتی را منتشر می کند.
از یک سو، چهره های تاثیرگذار اصلی و سربازان پیاده نظام تصاویر جنایت بار و وحشت انگیزی از سرهای بریده شده، مردان مصلوب، و توده های اجساد پس از اعدام های بیرحمانه منتشر کرده اند.
از سوی دیگر، رزمندگان خارجی در سوریه و عراق تصاویری از شکلات های نیمخورده ی اسنیکرز، خوراک مرغ سوخاری، و مهربانی با گربه ها توییت کرده اند.
“پیتر وان اوستاین” تحلیلگر مستقل میگوید که این تصویر دوگانه، تعمدی است.
او می گوید که داعش می خواهد هم محبوب باشد و هم از او بترسند. با توییت کردند تصاویر “نقل کردنی” از غذا و حیوانات بامزه، و نیز شواهدی مبنی بر برنامه های گسترده این گروه برای خدمات رسانی اجتماعی، داعش می خواهد که “مردم را مطمئن کند که آنها می خواهند به شیوه ای اکیدا اسلامی از آنها مراقبت کنند.”
با این حال، ویدئوهای خشونت آمیز و ادبیات آشکارا فرقه گرایانه، به عنوان تهدیدی تلویحی برای مخالفان آنلاین این گروه استفاده می شود. الجنابی می گوید: “قطع سر و اعدام در ملأ عام هر دو پیام هایی به دشمنان داعش است، اما در عین حال بخشی از شریعت [اسلامی] نیز هست. اکثر مجرمان از عاقبتی مانند ویدئوهای داعش گریزانند.”
“فیلیپ اسمیث” پژوهشگر دانشگاه مریلند می گوید: “این تصویر بی نقصی از یک موجودیت جامعه ستیز است. داعش می خواهد بگوید که آنها برای خروجی های رسانه ای غربی قابل پذیرش هستند. این بدان معنی نیست که این پذیرفتگی، از خشونتشان فراتر است: آنها هر دو را با یکدگیر ترکیب می کنند.”

آیا روزنامه نگاران را باید سرزنش کرد؟
داعش با تصاویر “دوست داشتنی اش” تنها به دنبال فتح قلب ها و فکرها در عراق و سوریه – دو دولت اسلامی آینده در نظر این گروه – نیست. این گروه روزنامه نگاران آنلاین غربی را نیز هدف قرار داده است.
“الجنابی” (که خود را در صفحه توییترش همچون “یک گربه اسکاتلندی دوست داشتنی” توصیف می کند) می گوید که او صفحه توییتر من را، که شامل عکسی با موهای نپوشیده از من است، به این دلیل دنبال می کند که او اهل تساهل است.
او می گوید “… وقتی وارد منطقه داعش بشوی، نقاب انتظارت را می کشد” و بعد تاکید می کند که شوخی کرده است. او می گوید که افراد با اندیشه های مختلف باید قادر به گفتگو با یکدیگر باشند؛ تا وقتی که منصف هستند، به اسلام حمله نمی کنند و حقیقت را تغییر نمی دهند.
“زلین” می گوید که اعضای داعش در تلاش خود برای رابطه با روزنامه نگاران غربی شدیدا اهل محاسبه هستند. او می گوید: “این مسئله کاملا تعمدی است. آنها می خواهند پیام همدلانه تری از خود به جای بگذارند.” آنها با مکالمه به زبان انگلیسی، دوستانه رفتار کردن، و پذیرفتن مصاحبه، قادرند پیام خود را به مخاطب گسترده تری برسانند.
و این مشکلی ندارد. مشکل وقتی پیش می آید که روزنامه نگاران تفکر انتقادی را کنار می گذارند.
برخی خبرنگاران بسیار مشتاقند که یک “مصاحبه اختصاصی” از یکی از اعضای داعش بگیرند، و از پرسیدن سوالات سخت، یا به طور بالقوه توهین آمیز خودداری می کنند. “اسمیث” می گوید: “مخالفت بسیار اندکی [در مقابل داعش] وجود دارد، و [داعش] می داند که چطور از این موقعیت بهره برداری کند. چه کسی منبع خبری خود را می سوزاند؟”
“وان اوستاین” خاطرنشان می کند: “چنانچه به این روش ادامه دهیم، به نقطه می رسیم که آنها حتی دیگر به حضور در رسانه های اجتماعی نیز نیازی ندارند؛ ما برای آنها پروپاگاندا می کنیم.” 
زلین می گوید: “به این صورت، آنها روزنامه نگاران را به بازی می گیرند.”

منبع: گلوبال پست
عکس: توییتر
ترجمه: شفقنا

انتهای پیام

خبری ناخوشایند برای طرفداران محصولات اندرویدی

خبری-ناخوشایند-برای-طرفداران-محصولات-اندرویدی

شفقنا رسانه- آمارها درصد پایینی از سازگاری گوشی ها و ساعت های هوشمند اندرویدی را تایید می کنند.

جی اس ام آریا نوشت: در آخرین خبر اعلام شده آمده است که ساعت‌های هوشمندی که Android Wear در باطن آن خواهد بود، با نسخه های اندروید پایین تر از 4.3 همگام نخواهد شد. این به معنی حذف 75 درصد از گوشی های هوشمند کنونی است.

در اخرین آمار اعلام شده از سوی گوگل، تنها 23.9 درصد از دارندگان گوشی هوشمند اندروید، نسخه 4.3 بوده و درصد کمی‌نیز و نسخه 4.4 هستند پس با این حساب افرادی که تمایل به خرید Moto 360 ،LG G Watch یا Samsung Gear Live داشته اند باید به این مورد نیز توجه کنند.دارندگان Jelly Bean و KitKat از این ساعت‌های هوشمند بهره خواهند برد.

اگر اپل، ساعت هوشمند خود را عرضه کند به دلیل طیف وسیعی از گوشی های هوشمند خود که دارای بالاترین نسخه iOS هستند مسلما چنین مشکلی برای درصد بالایی از کاربران رخ نمی‌دهد، پس در این مورد بک برگ برنده در دستان اپل است.

انتهای پیام

امکان سفارشی سازی گوشی های لوکس و منحصربه فرد

امکان-سفارشی-سازی-گوشی-های-لوکس-و-منحصربه-فرد

شفقنا رسانه- طرفداران گوشی های لوکس و گران قیمت می توانند از امکاناتی جدید برای در اختیار داشتن گوشی های محبوب خود بهره مند شوند.

جی اس ام آریا نوشت: شرکت سازنده گوشی های لوکس “بل‌پره” گوشی هایی را تولید می‌کند که از جنس طلا خالص ساخته شده با الماس تزیین شده یا با چرم پیتون پوشیده شده‌اند.

این شرکت این امکان را در اختیار مشتری می‌گذارد که انتخاب کند قاب گوشی از فلزات گرانبها باشد یا چرم. حتی مشتری می‌تواند سفارش دهد که روی گوشی نوشته‌ای حک شود یا رنگ دکمه‌ها تغییر کند.

تمامی این سفارشها توسط طراحان شرکت “بل پره” با هنر دست انجام می‌شود و تضمین کننده متمایز بودن هستند.

البته گوشی های ساخت این شرکت به لحاظ تکنولوژی عقب هستند و بیش از هر چیز روی زیبایی و طراحی آنها کار شده است اما این شرکت وعده داده که تولید گوشی های لوکس اندرویدی را در برنامه دارد.

انتهای پیام

رکوردزنی فروش گوشی هوشمند یکی از برندها ادامه دارد

رکوردزنی-فروش-گوشی-هوشمند-یکی-از-برندها-ادامه-دارد

شفقنا رسانه- کمپانی شیائومی رکورد جدیدی از فروش Xiaomi Redmi Note، فبلت جدید خود به ثبت رساند.

جی اس ام آریا نوشت: رکورد اول فروش این فبلت درماه مارچ بود که این برند چینی تنها در 34 دقیقه 100000 دستگاه از مدل نوت را در چین فروخت و الان و در کشور تایوان، تنها در عرض یک ثانیه، 10000 دستگاه از این فبلت بفروش رفته است. برخی از خریداران نیز از عملکرد نامناسب سایت هنگام خرید ناراحت بودند. این دستگاه در تایوان با قیمت 4999 دلار این کشور معادل با 167 دلار آمریکا به فروش رفته است.

ا


از مشخصات این فبلت می توان به صفحه نمایش 5.5 اینچی، پردازنده هشت هسته‌ای و واقعی MT6592 از مدیاتک اشاره کرد. دیگر مشخصات این فبلت شامل وضوح 1280×720 پیکسل، رم 2 گیگابایتی، حافظه داخلی 16 گیگابایتی، دوربین 13 مگاپیکسلی و یک باتری 3200 میلی آمپری می باشد. این دستگاه به علاوه در بنچمارک انتوتو رتبه خوب 28000 را کسب کرده است. رتبه‌ای که برای یک دستگاه زیر 200 دلار، رتبه‌‌ خوبی است.

این استراتژی گرسنگی بازاریابی که شیائومی آن را بکار برده است، ظاهرا موفق بوده و برندهای دیگری چون ZTE نیز از آن بهر برده‌اند، باید منتظر بود و دید که این کمپانی چینی تا چه حد در دراز مدت موفق خواهد بود.

انتهای پیام

حمله به فیسبوک فوتبالیستها کار کیست؟

حمله-به-فیسبوک-فوتبالیستها-کار-کیست؟

شفقنا رسانه- یک پژوهشگر می‌گوید که به خاطر حضور نداشتن خانواده‌ها در فضای ورزشی کشور رفتار نامناسبی در استادیوم‌ها دیده می‌شود و افراد همین رفتار نامناسب را به فیسبوک هم می‌برند.

ایسنا نوشت: ابراهیم خدایی – پژوهشگر مردم‌شناسی – در گفت‌و‌گو با خبرنگار بخش فرهنگ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل هجوم مردم به صفحه‌ی فیس‌بوک فوتبالیست‌ها توضیح داد: کسانی که بعد از باخت ایران و بوسنی به صفحه فوتبالیست‌ها هجوم برده و به آن‌ها فحاشی کردند، همان کسانی هستند که در استادیوم‌ها بداخلاقی می‌کنند.

او اظهار کرد: به عنوان یک ناظر وقتی به ورزشگاه آزادی وارد می‌شویم، متوجه می‌شویم که حاضران را مردان مجرد در گروه سنی 18 تا 25 سال تشکیل می‌دهند و از این رو می‌توان گفت که آن‌ها نسبت به کل جامعه ایزوله شده‌اند.

این پژوهشگر مردم‌شناسی شاخه‌ی فرهنگ و ورزش گفت: خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وارد استادیوم‌های کشور شوند و به دنبال این موضوع علاوه بر حذف زنان از ورزشگاه، مردان متأهل هم چون تفریحات با خانواده را به حضور در استادیوم‌ها ترجیح می‌دهند، بنابراین استادیوم‌ها از حضور مردان متأهل هم خالی می‌شود.

او ادامه داد: در نتیجه‌ی چنین وضعیتی، یک گروه سنی خاص با ارزش‌های مخصوص به خودشان فضایی را در ورزشگاه ایجاد می‌کنند و شوخی‌ها و شعارهای نامناسبی را سر می‌دهند که به دنبال آن، یا باید افراد تازه‌وارد خود را با آن شرایط تنظیم کنند و یا دوام نمی‌آورند و ترجیح می‌دهند که در آنجا حضور نداشته باشند. همان‌طور که دیدیم محمدرضا رویانیان – مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس – به خاطر چنین وضعیتی گفت که ترجیح می‌دهد به ورزشگاه نرود.

او اظهار کرد: فیس‌بوک فضایی را در اختیار افراد قرار داده که هر حرفی می‌خواهند بزنند، در فضای آن مطرح کنند، در نتیجه کسانی که در فضای استادیوم‌ها رفتارهای ناپسند دارند و شعارهای نامناسب سر می‌دهند، به صفحه‌ی فیسبوک اشخاص هم هجوم می‌برند و توهین می‌کنند. باید در نظر گرفت که این‌ها همه‌ی مردم نیستند و فضای عمومی خانواده‌ها از چنین فضایی دورند.

خدایی در توضیح تغییر رفتار مردم، نسبت به برخوردشان در بازی ایران- آرژانتین و ایران- بوسنی اظهار کرد: قبل از جام‌جهانی دید مثبتی نسبت به حضور تیم ایران در جام جهانی نداشتیم. حتی تعدادی از رسانه‌های خبری داخلی از تیم فوتبال ایران در مسابقات جام‌جهانی 2014، با عنوان کیسه‌ی گل یاد می‌کردند! ولی بازی ایران مقابل تیم های نیجریه و آرژانتین که از نظر مردم به عنوان تیم‌های قدرتمندی شناخته می‌شدند، باعث شد که نگاه‌ها تغییر کند و تحسین‌ مردم را برانگیزد.

این پژوهشگر ادامه داد: این وضعیت در بازی تیم‌های ایران- بوسنی چرخید و عموم مردم که فوتبال را به خوبی نمی‌شناسند، این تصور اشتباه را داشتند که بوسنی تیم ضعیفی است و با خیال احتمال برد ایران مقابل بوسنی خود را برای شادی خیلی بزرگتری آماده‌ کرده بودند ولی وقتی آن باخت اتفاق افتاد در ذوق مردم خورده و به دنبال آن چرخشی در رفتار مردم هم دیده شد. البته چنین واکنش‌هایی به جوانی جمعیت علاقه‌مند به فوتبال برمی گردد که واکنش طبیعی در برابر برد و باخت‌ها را نشان نمی‌دهند. تاکید می‌کنم که فضای ورزشی جامعه‌ی ایران با فضای تماشای ورزش در خانواده‌ها کاملا متفاوت است.

خدایی اضافه کرد:‌ در حالی‌که آمریکایی‌ها ملتی خشن هستند ولی امن‌ترین ورزشگاه‌های دنیا را دارند، چون ورزشگاه‌های آن جزو خانوادگی‌ترین ورزشگاه‌های دنیا است. در نتیجه‌ی تماشای فوتبال با خانواده، فضای مناسبی هم در ورزشگاه ایجاد می‌شود که رفتارهای نامناسب در ان کمتر به چشم می‌خورد.

او در تحلیل شادی مردم بعد از باخت مقابل آرژانتین و حتا بوسنی نیز گفت: با توجه به وضعیت سیاسی و بین‌المللی کشور و وجود تحریم‌ها، ملت ما هنگام بروز استعدادهای جامعه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در عرصه‌های بین‌المللی، سعی دارند که احساس رضایت خود را به عنوان ملتی که توانمندی دارد، به نمایش بگذارند. این موضوع و جوان بودن جمعیت باعث می‌شود که جامعه بخواهد خود را به شکلی در دنیا مطرح کند.

خدایی گفت: با توجه به وضعیت سیاسی کشور، توقع مردم ما از فوتبال و ورزش‌های گروهی این است که بتوانند به وسیله آن خود را مطرح کنند و برای مطرح کردن هم لزوما برد و باخت مطرح نیست. می‌بینیم که یک شوت بازیکن ما به سوی دروازه‌ی آرژانتین هم می‌تواند خوشحالمان کند. جامعه خوشحال بود از اینکه در رسانه‌های خارجی و عرصه‌های بین‌المللی، از آن‌ها با شکوه یاد می‌شود. البته وقتی توقع از تیمی بالا رود چنین موضوعاتی جامعه را خوشحال نمی‌کند.

او در پایان گفت: البته در تحلیل شادی مردم بعد از باخت مقابل آرژانتین باید این نکته را هم اضافه کرد که اتفاقاتی که پیش آمد، نشان ‌داد در فضای کنونی کشور میل به مشارکت جمعی بیشتر وجود دارد و از طرفی دیگر هم میل به مطرح شدن در جهان و گذشتن از تحریم‌ها و جهانی شدن، به وضوح دیده می‌شود.

انتهای پیام

نظر واقعی کمال تبریزی درباره‌ی «خانه پدری» چیست؟

نظر-واقعی-کمال-تبریزی-درباره‌ی-خانه-پدری-چیست؟

شفقنا رسانه- کمال تبریزی درباره پلانی از فیلم «خانه پدری» (قتل دختری توسط پدرش) که یکی از دلایل عدم اکران این فیلم است،نظرش را مطرح کرد.

ایسنا نوشت: این کارگردان سینمای ایران گفت: من اگر جای آقای عیاری بودم این پلان (صحنه زیرزمین) را بگونه‌ای در فیلم قرار می‌دادم که صدای آن ضربه (ضربه زدن برادر بر سر خواهر) باشد و فقط تصویر آن لحظه نباشد و بقیه صحنه هم باقی بماند چون به نظرم اینگونه تاثیر فیلم بیشتر می‌شود.

کمال تبریزی همچنین تاکید کرد: درجه‌بندی مخاطبین فیلم ضرورتی ندارد چون بحث فقط بر سر یک پلان است.

به گزارش ایسنا، به تازگی نظر کمال تبریزی (که در یک نشست نمایش یک فیلم مستند سخن می‌گفته) درباره‌ی فیلم «خانه پدری» بگونه‌ای منتشر شده است که حکایت از مخالفت تند و صریح این کارگردان با این پلان فیلم دارد که در پی گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با او، این کارگردان نظر صریح و درست‌اش را درباره‌ی فیلم اعلام کرد که در بالا مطرح شد.

بنا بر این گزارش،نکته قابل تامل درباره اکران این فیلم پس از نزدیک به پنج سال این است که طبق گفته ایوبی که رسما اعلام کرد با «صحنه خشن خانه پدری» مشکل دارد‌، این است که به زودی جلسه‌ای با حضور چند جامعه‌شناس و روان‌شناس برگزار خواهد شد تا درباره نمایش صحنه ابتدایی آن اظهارنظر کنند و احتمالا در صورت اتفاق نظر بر خشونت‌آمیز بودن آن،‌ رای به حذف این صحنه داده خواهد شد؛ کاری که عیاری معتقد است «ویرانگر خواهد بود و هستی فیلم را از بین می‌برد»، چرا که همین شوک آنی آرامش بعدی فیلم را قابل درک می‌کند.

کیانوش عیاری بارها بر این نکته تاکید داشته که به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی نداشته و تنها آنچه را که از گذشته‌های دور در این جامعه رخ می‌داده و هنوز هم در بخش‌های مختلف کشور از جمله پایتخت رخ می‌دهد، نمایش داده است.

او که در روزهای ابتدایی مدیریت ایوبی در سازمان سینمایی و پس از دیدار با او بر این باور بود که رئیس سازمان مشکلی با «خانه پدری» ندارد، چندی قبل در واکنش به انتشار خبر زنده‌به گور شدن دو نوزاد توسط پدرشان به ایسنا گفت:« نه فیلم من و نه این گونه خبرها قرار نیست به گونه‌ای باشد که انگار می‌خواهیم زشتی‌ها و جراحات جامعه را بزک کنیم. کسانی که بخواهند من را به تسامح دعوت کنند، درواقع تسامح «سرکوبگر»ی، را می‌پرورند که مبادا مُخل کارخانه رؤیاسازی باشد و البته خوشحالم مسؤولان فعلی در برخورد با فیلم بی‌ادعای «خانه پدری» حب و بغضی را نیافتند.»

به گزارش ایسنا،‌ «خانه پدری» آخرین ساخته‌ی سینمایی کیانوش عیاری است که داستان آن از اواخر دوره‌ی قاجار و اوایل دوره‌ی پهلوی آغاز می‌شود. این فیلم درباره‌ی پدری است که به همراهی پسرش، دخترش را به جرم اینکه آبروی خانواده را برده است، می‌کشد و در خانه‌اش به خاک می‌سپارد. تاثیر این اتفاق در 6 دهه در «خانه‌ی پدری» روایت می‌شود.

در فیلم «خانه پدری» که سال 1389 با مشارکت «ناجی هنر» ساخته شده است، مهدی هاشمی، مهران رجبی، شهاب حسینی، ناصر هاشمی، مینا ساداتی، نازنین فراهانی و… به ایفای نقش پرداخته‌اند.

انتهای پیام

ضرورت تقویت سانسور در شبکه ورزش

ضرورت-تقویت-سانسور-در-شبکه-ورزش

شفقنا رسانه- نحوه‌ پخش مسابقه‌های فوتبال جام جهانی از «شبکه ورزش» بیانگر این نکته است که ادیتورها و ممیزان این شبکه ظاهرا در جایگزین کردن تصویرهای آرشیوی، نسبت به سایر شبکه‌ها از مهارت کمتری برخوردارند.

ایسنا نوشت: نحوه‌ی جایگزینی تصویرهای آرشیوی هنگام پخش بازی شامگاه دوشنبه‌ بین تیم‌های هلند و مکزیک به‌ گونه‌ای بود که این پرسش را به‌ وجود می‌آورد: آیا نظارت بر پخش تصاویر در چنین مواردی فقط شامل جلوگیری از تصویرهای منشوری می‌شود یا بر کیفیت و بی ربط نبودن آن‌ها نیز این نظارت صورت می‌گیرد؟

در این مسابقه نیز مانند بسیاری از دیگر مسابقه‌های فوتبال و با توجه به تاخیر چندثانیه‌ای که در پخش به‌ منظور اعمال ممیزی صورت می‌گیرد، در لحظه‌هایی، تصویرهایی تکراری پخش شد؛ اما مساله‌ی این تصویرهای تکراری این بود که در بخشی از آن‌ها، دروازه‌بان تیم مکزیک در هنگام پخش سرود ملی این کشور قبل از آغاز بازی مشاهده می‌شد؛ از این رو، شبکه ورزش عملا حدود 20 بار تصاویر مربوط به پخش سرود ملی مکزیک را در جریان مسابقه‌ی این کشور، به‌ تناوب پخش کرد!

اما جالب‌تر آن‌ که چون تا اواخر بازی تنها گل به ثمر رسیده از آنِ مکزیک بود، یکی دیگر از مجموعه تصویرهای تکراری، صحنه آهسته‌ی گل این کشور بود و خوشحالی تماشاگران مکزیکی؛ اما فاجعه آن‌جا رخ داد که هلند، در دقایق پایانی دو گل به ثمر رساند ولی پس از گل دوم این تیم و پس از آغاز شادی‌های بازیکنان و طرفداران هلندی، باز هم تصویرهای مربوط به صحنه آهسته‌ی گل مکزیک و شادی طرفداران این تیم بود که از شبکه‌ی ورزش پخش می‌شد.

البته این ناشی‌گری‌ها یا شاید سهل‌انگاری‌ها، تماما مختص این شبکه نیست و هنگام پخش بازی تیم‌های ایران و بوسنی و هرزگوین از شبکه‌ی سه هم دیدیم که درحالی‌ که تیم ایران سه گل عقب افتاده بود، تصویرهای آرشیوی مربوط به شادی طرفداران تیم کشورمان از تلویزیون پخش شد.

انتهای پیام

آغاز فروش جدیدترین محصولات پیشرفته سامسونگ

آغاز-فروش-جدیدترین-محصولات-پیشرفته-سامسونگ

شفقنا رسانه- طبق آنچه از قبل پیش بینی شده بود، در روزهای پایانی ژوئن جدیدترین تبلت های سامسونگ روانه بازارها شدند.

جی اس ام آریا نوشت: دستگاههای Galaxy Tab S 10.5 و Galaxy Tab S 8.4 که جدیدترین تبلت های پیشرفته این شرکت محسوب می شوند در حال حاضر برای خرید در ایالات متحده آمریکا در دسترس هستند. در میان این دو دستگاه، گلکسی Galaxy Tab S 8.4 سامسونگ با قیمت 399.99 دلار ارزان تر است و گلکسی بزرگتر، Galaxy Tab S 10.5 است که قیمتش حدود 499.99 دلار می باشد. این مدل های در حال فروش نیز نسخه های فقط وای-فای هستند و به احتمال زیاد نسخه های با قابلیت LTE در چند ماه آینده عرضه خواهند شد.هر دو دستگاه Tab S 10.5 و Tab S 8.4 بسیار نازک (در حد 6.6 میلیمتر) هستند و در دو رنگ عرضه شده اند، برنز تیتانیوم، و سفید خیره کننده. آنها اولین تبلت های AMOLED وضوح بالای جهان به شمار می روند که دارای صفحه نمایش از نوع Super AMOLED با کیفیت تصویر 2,560×1,600 پیکسل می باشند.مشتریانی که قصد خرید گلکسی های Galaxy Tab S 10.5 و Galaxy Tab S 8.4 را به طور مستقیم از سامسونگ دارند بدانند که “این دستگاه ها در 10 تا 14 روز کاری به مشتری تحویل داده خواهد شد”. به نظر می رسد که آمازون قادر به ارسال سریع تر (در 30 ام ماه ژوئن) هر یک از دو دستگاه با همان قیمت می باشد. کاربران می توانند تبلت های Galaxy Tab S 10.5 و Tab S 8.4 را از طریق وبسایت Samsung USA و یا Amazon سفارش دهند.مشخصات فنی تبلت های جدید Samsung Galaxy Tab S  شامل موارد زیر می باشد:

ضخامت: ۶.۶ میلیمتر (۱ میلیمتر باریک تر از آی پد)

وزن: ۲۹۴ و ۴۶۵ گرم به ترتیب برای مدل ۸.۴ و ۱۰.۵ اینچی

کاورهای ساده و کتابی در رنگ های سفید، آبی، قرمز، عاجی و مشکی

کیبورد بلوتوث برای استفاده در حالت لپتاپی

پردازنده هشت هسته ای؛ چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۳ گیگاهرتزی

۳ گیگابایت رم، حافظه ۱۶ یا ۳۲ گیگابایتی

اندروید ۴.۴ کیت کت

قیمت ۳۹۹ و ۴۹۹ دلار برای مدل های پایه (وای-فای) ۸.۴ و ۱۰.۵ اینچی

انتهای پیام